Milieu

Vergunningen, onderzoek naar bodem, luchtkwaliteit, water en geluid.

Wetten, regels en normen op het gebied van milieu zijn omvangrijk en complex. Met een heldere focus op de metaalbranche hebben we alle relevante wet- en regelgeving op een rij. We helpen bedrijven met compliance, geven strategisch en inhoudelijk advies en voeren diverse milieuonderzoeken uit. 

MILIEUREGELS VOOR UW BEDRIJF 

‘Voldoe ik wel aan de regels?’ is een vraag die we bij de Stichting Adviescentrum Metaal’ vaak krijgen. Veel bedrijven hebben te maken met milieuvoorschriften. 

MIDAS EN COMPLIANCE 

Het naleven van verplichtingen (compliance) die volgen uit de milieuwetgeving is een must voor elke onderneming. Het online managementsysteem MIDAS maakt het mogelijk om eisen uit wetten, regels en normen aantoonbaar uit te voeren. MIDAS is ontwikkeld met de uitgebreide vakkennis en jarenlange ervaring van onze adviseurs. Lees hier meer over de voordelen van MIDAS. 

OMGEVINGSVERGUNNING, ACTIVITEITENBESLUIT 

De omgevingsvergunning bevat alle bestaande milieuvergunningen. We hebben veel ervaring met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en ondersteunen bij alle aspecten van de omgevingsvergunning. Dat doen we op technisch gebied, maar ook op juridisch vlak, tot en met procedures bij de Raad van State en handhaving. 

COMPLEXE EUROPESE REGELGEVING 

Veel vragen over Europese regels – gericht op grote systemen (complex). Grote wetgevingstructuren die de hele keten in Europa beheren. Lastig om als ‘klein’ bedrijf te bepalen of het onder die grote regelgeving valt, welk stukje je dan als bedrijf moet naleven. Lastig om te snappen waar het over gaat (brede scope): welke rol heb ik in het geheel? Welke regels moet ik nastreven? Verklaring ondertekenen. Reach, ROHS, WEE. Wanneer heb ik met europese regelgeving te maken? Wat kun je wel en niet verklaren? Wat wel en niet registeren. 

MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM ISO 14001 

Het enige internationaal erkende certificaat voor milieu en duurzaamheid. Zegt iets over je als bedrijf en over de duurzaamheid van producten. Basiswetgeving. Internationaal erkend. Ongeacht met wie je zaken doet, iedereen heeft dezelfde norm. Certificering behalen, met zo min mogelijk extra administratie aan de norm voldoen. 

DE EXTERNE MILIEUCOÖRDINATOR 

We snappen maar al te goed dat er in de meeste mkb-bedrijven geen aparte medewerker is die de verplichtingen van de rol van de milieucoördinator op zich kan nemen. U kunt Stichting Adviescentrum Metaal inschakelen als externe milieucoördinator. Op een efficiënte en kosteneffectieve manier vullen we deze rol voor uw bedrijf op afstand in. Daar hebben we veel ervaring mee. 

VAKINHOUDELIJK MILIEUONDERZOEK 

Technische onderzoeken van milieuaspecten spelen in veel situaties een belangrijke rol. We hebben veel ervaring met het uitvoeren van milieuonderzoek en beschikken over up-to-date meetapparatuur en rekensoftware. Veel van onze milieuonderzoeken worden gebruikt in gerechtelijke procedures. Daarom besteden we extra aandacht aan onze rapporten en adviezen. U kunt bij ons terecht voor: 

  • bodemonderzoek; 
  • onderzoek naar luchtkwaliteit;
  • onderzoek naar waterkwaliteit; 
  • onderzoek naar veiligheid;
  • geuronderzoek;
  • geluidonderzoek.