Koridon Industriële Plaatbewerking

Koridon Industriële Plaatbewerking is een toeleverancier van hoogwaardige industriële plaatwerkproducten. In haar twintigjarig bestaan is de organisatie uitgegroeid tot een gewaardeerde partner voor onder meer de machine- en apparatenbouw, de winkelinrichtingindustrie en de elektrotechnische industrie.

Begeleiding nieuwbouw

Vanwege de groei die het bedrijf heeft doorgemaakt was de oude bedrijfslocatie te klein geworden en bestond er de behoefte een groter pand te betrekken. Met de begeleiding van de Stichting Adviescentrum Metaal is gedurende de periode juni 2004 tot en met september 2005 gewerkt aan het uitwerken en realiseren van de bouwplannen met als eindresultaat een modern bedrijfspand bestaande uit 2.500 m2 productieruimte en 500 m2 kantoor. 

De onderstaande werkzaamheden heeft de Stichting verzorgd.

  • Overleg met de architect en opdrachtgever over de indeling van het bedrijfspand. 
  • Verzorgen van de aanvraag milieuvergunning en overleg met gemeente. 
  • Adviseren in de keuze van de procesgebonden installaties. 
  • Adviseren is de keuze van de klimaatinstallaties kantoor en productie. 
  • Overleg met aannemer en installateurs, betreffende uitvoering en begroting. Coördineren bouwpartners gedurende de bouwfase. 
  • Controle en advies betreffende posten meer-/ minderwerk. 
  • Verzorgen van de gebruiksvergunning en gesprekspartner voor de brandweer. 
  • Oplevering van het pand met de aannemer.