Duurzaamheid

Concreet, meetbaar en aantoonbaar invulling geven aan mvo.

Duurzaamheid staat centraal in onze dienstverlening. We combineren technische en theoretische kennis, de laatste ontwikkelingen, jarenlange praktijkervaring en een nuchtere kijk op zaken. Zo maken we de vertaalslag naar praktische adviezen.

DUURZAAM ONDERNEMEN IN DE INDUSTRIE

We helpen industriële bedrijven op het gebied van duurzaam ondernemen, onder meer met quick scans, advies en ondersteuning. Zo geven we precies aan hoe organisaties ervoor staan. Daarbij is er veel aandacht voor de bijbehorende commerciële communicatie. We hebben ervaring met de volgende concepten:

 • Bedrijfsanalyse met SAFE SAM-methodiek
 • Berekenen carbon footprint (ISO 14064)
 • Adviseren en implementeren CO2-prestatieladder
 • Adviseren en implementeren duurzaam inkopen
 • Duurzaamheidsverslaglegging
 • KAM-management
 • ISO 9000, ISO 14.001, OSHAS 18.001, VCA

DUURZAAM BOUWEN EN DUURZAME MONUMENTENZORG

Onze specialisten geven ook advies op het gebied van duurzaam bouwen (DUBO) en duurzame monumentenzorg (DUMO). Dit doen we voor bestaande en nieuw te bouwen woon-, utiliteits- en industriegebouwen. We gebruiken hiervoor de instrumenten GPR Gebouw en GreenCalc.

BREEAM-EXPERT

BREEAM is het instrument om de duurzaamheid van nieuwbouw en bestaande bouw te meten en te beoordelen. De adviseurs van de stichting zijn participant van de Dutch Green Building Council (DGBC) en gecertificeerd BREEAM-expert.

MILIEUPRESTATIE BOUWMATERIALEN

Het berekenen van de milieuprestatie voor nieuw te bouwen kantoren en woningen is wettelijk verplicht. Welke milieuprestaties hebben materialen, welke invloed hebben verschillende ontwerpkeuzes, welke kansen zijn er voor hergebruik? We adviseren architecten, ontwikkelaars, leveranciers, producenten, gebruikers en afvalbedrijven bij het maken van verantwoorde materiaalkeuzes.

Verduurzaming materiaalgebruik

Het aandeel van bouwmaterialen in de totale CO2-emissie van een gebouw wordt steeds groter. Duurzaam materiaalgebruik is daarom steeds belangrijker. De milieu-impact van bouwmaterialen is al onderdeel van de overheidseisen (duurzaam inkopen) en duurzaamheidsystematieken (zoals BREEAM-NL en GPR Gebouw). De milieuprestatie van een gebouw kan eenvoudig online berekend worden via de MPRI-MPG tool, de tool GPR Bouwbesluit of de materialentool van DGBC. 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

We sluiten voor de definitie van maatschappelijk verantwoord ondernemen aan bij de internationale standaard, ISO 26.000. MVO is ‘de verantwoordelijkheid van een organisatie voor alle gevolgen van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu, door transparant en ethisch gedrag’. Dit gedrag draagt bij aan duurzame ontwikkeling, gezondheid en welvaart, en houdt rekening met de verwachtingen van stakeholders. Daarnaast voldoet een organisatie hiermee aan de wet- en regelgeving, is het gedrag consistent met internationale gedragsnormen, geïntegreerd in de bedrijfsvoering en ingevuld binnen alle relaties. 

We kunnen concreet, meetbaar en aantoonbaar maken hoe een organisatie invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarvoor zetten we de volgende instrumenten in:

 • Quickscan ISO 26.000 
 • Advies en implementatie (deelaspecten) ISO 26.000 
 • Advies en implementatie MVO prestatieladder 
 • Duurzaamheidverslaglegging (opzet, advies en uitvoering)