ZZS-stoffen: loop als ondernemer voor op aanstaande veranderingen

16-02-2023

Als ondernemer moet u voorbereid zijn op veranderingen en uitdagingen in de markt. Zo wordt er steeds meer aandacht besteed aan de potentiële gevaren van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-stoffen) en er zijn steeds meer wetten en regelgeving die bedrijven verplichten om deze stoffen uit hun producten en processen te verwijderen.  

Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op 16 december 2022 een kamerbrief aan de Tweede Kamer geschreven die aanspoort om de aanpak van ZZS-stoffen een impuls te geven. Waar moet volgens deze brief de focus op komen te liggen? En hoe kunt u hierop anticiperen? 

Lees verder

ZZS-stoffen: loop als ondernemer voor op aanstaande veranderingen

Een impuls voor het oplossen van urgente problemen 

Om de aanpak van ZZS-stoffen te versnellen en verbeteren, moet de focus volgens het ministerie onder andere komen te liggen op het volgende: 

Vergunningverlening en normstelling moet uitgaan van de gevolgen van alle stoffen sámen (cumulatie en verspreiding) op de leefomgeving. Nu nog richt de vergunningverlening en de normstelling zich op de gevolgen van één stof op één milieuthema (lucht, bodem, water). Daarnaast komt er extra aandacht voor het vermijden en verminderen van ZZS-emissies in het algemeen en voor het MKB in het bijzonder.  

Anticipeer als ondernemer op de ZZS-aanpak 

Ons advies: houd rekening met aanstaande veranderingen en weet met welke stoffen uw bedrijf werkt en welke reststoffen geproduceerd worden. Maakt u uw producten ZZS-vrij? Dan verhoogt u het vertrouwen van uw klanten én beschermt u uw medewerkers. Bovendien beschermt u uw bedrijf tegen toekomstige procedurele of wettelijke uitdagingen.

De aanpak van ZZS-stoffen - enkele tips  

Hoe kunt u anticiperen en op de ontwikkelingen voorlopen? Een paar tips: 

Weet met elke stoffen uw bedrijf werkt 
Breng de stoffen waarmee uw bedrijf werkt in beeld. Een handige tool hierbij is de checklist van 5xbeter > gevaarlijke stoffen. Check in 5 heldere stappen hoe het met de veiligheid in uw bedrijf is gesteld én wat u kunt doen om die te verbeteren zodat u aan de richtlijnen voldoet. 

Maak uw producten transparant 
Informeer uw klanten over de inhoud van uw producten. Hierdoor kunt u het vertrouwen van uw klanten vergroten en hen geruststellen over de veiligheid van de producten. 

Samenwerken met leveranciers 
Samenwerken met leveranciers is een belangrijk onderdeel van de aanpak van ZZS-stoffen. Leveranciers kunnen u informeren over de inhoud van hun producten en u helpen bij het vinden van alternatieve materialen. 

Hulp of advies nodig? 

Heeft u hulp of advies nodig bij het in kaart brengen van de ZZS-stoffen of wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw adviseur van Stichting Adviescentrum Metaal. 

Lees ook: ‘De verplichting rond ZZS raakt steeds meer bedrijven’. 

Expertises

Duurzaamheid

Meer over Duurzaamheid

Milieu

Meer over Milieu