Expertises

Arbo & veiligheid

Arboregels, RI&E, ATEX-beoordeling, arbobegeleiding en VCA-systemen.

​​Bouw & grondzaken

Bouwprojecten, installaties, brandveiligheid, taxaties, erfpacht.

Duurzaamheid

Concreet, meetbaar en aantoonbaar invulling geven aan mvo.

Energie

Slim omgaan met energiebesparing en de mogelijkheden van duurzame energie.

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteit, HLS, interne en externe audits, coördinatie, kwaliteitszorgsysteem.

Milieu

Vergunningen, onderzoek naar bodem, luchtkwaliteit, water en geluid.

Ruimtelijke ordening

Mogelijkheden binnen bestemmingsplan, afwijken van bestemmingsplan.