Heeft u inzicht in leveringsrisico’s van gebruikte grondstoffen?

29-08-2021

Veel bedrijven zijn afhankelijk van een stabiele toevoer van grondstoffen als metalen, en halffabricaten als chips. Grondstoffen kunnen door omstandigheden ineens een stuk duurder, slechter leverbaar of zelfs niet meer leverbaar zijn. Denk aan een productiestop als gevolg van de coronacrisis. Leveringsproblemen en sterke kostenstijging kunnen een risico zijn voor uw bedrijf. Voor verschillende bedrijven werken we gestructureerd aan het in kaart brengen van deze risico’s van kritieke grondstoffen.

Lees verder

Heeft u inzicht in leveringsrisico’s van gebruikte grondstoffen?

Een kritische blik op kritieke grondstoffen

Kritieke grondstoffen zijn grondstoffen met een belangrijke functie en met een beperkte of bemoeilijkte beschikbaarheid. Deze beperkte of bemoeilijkte beschikbaarheid kan verschillende oorzaken hebben. Denk dan aan politieke onrust in leverende landen, exportrestricties, beperkte recycling, prijsvolatiliteit, afhankelijkheid van een bijproduct of algemene grondstofuitputting.

Reële bedrijfsrisico’s en leveringszekerheid

Onvoldoende grip op kritieke grondstoffen kan leiden tot reële bedrijfsrisico’s. Denk aan verminderde leveringszekerheid op de korte of lange termijn. De wereldwijde leveringsproblematiek in diverse productieketens als gevolg van de coronacrisis is hier een goed voorbeeld van. Daarnaast kunnen kritieke grondstoffen tot imagoschade leiden. Bijvoorbeeld wanneer grondstoffen worden gewonnen onder erbarmelijke omstandigheden of waardoor grote milieuschade ontstaat. Ook kan het bedrijfsresultaat onder druk komen te staan door bijvoorbeeld grote prijsvolatiliteit.

Slim handelingsperspectieven

Bij Stichting Adviescentrum Metaal denken we graag vooruit. We willen ook uw onderneming helpen om beter voorbereid te zijn. Dit doen we door samen met u de productieketens inzichtelijk te maken en te beoordelen in hoeverre uw onderneming afhankelijk is van kritieke grondstoffen. Samen met u kijken we vervolgens wat slimme handelingsperspectieven zijn om de risico’s zo goed mogelijk af te dekken.

U kunt natuurlijk ook zelf aan de slag. Met de Grondstoffenscanner ziet u welke grondstoffen u gebruikt én hoe u uw risico op bijvoorbeeld schaarste verkleint. Meer informatie over de Grondstoffenscanner vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Afhankelijkheid van grondstoffen bij Rijkswaterstaat

Eerder hebben onze adviseurs onderzoek gedaan naar het grondstoffenbeheer in opdracht van Rijkswaterstaat: 

  • Welke grondstoffen zijn van groot belang voor de activiteiten? 
  • Kan de leveringszekerheid van deze grondstoffen op termijn in gevaar komen? 

Een verrassend voorbeeld uit het onderzoek was de afhankelijkheid van bitumen voor de productie van asfalt. Bitumen is een restproductie dat vrijkomt bij het kraken van olieproducten. Bij een verwachte mindering in olieproductie zal er ook minder bitumen op de markt komen. Rijkswaterstaat doet er daarom goed aan om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het recyclen en regenereren van bitumen uit oud asfalt. Zo kan de organisatie de leveringsonzekerheid van de toekomst goed ondervangen.

Ook daarom een circulaire economie

Het bovenstaande voorbeeld illustreert goed de noodzaak van een circulaire economie. In een realiteit van toenemende grondstoffenschaarste is hergebruik en recycling een belangrijk wapen. Bovendien is het geopolitiek van grote betekenis, omdat we door behoud van grondstoffen minder afhankelijk van grondstofrijke landen zoals China.

Wilt u ook inzicht in de leveringsrisico’s voor uw bedrijf?

Wilt u meer weten over de leveringsrisico’s voor uw bedrijf? Of wilt u onze hulp inschakelen om de risico’s in kaart te brengen? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs: