Maak in 2023 gebruik van de EIA en MIA/Vamil voor duurzame bedrijfsinvesteringen!

11-02-2023

Heeft u dit jaar plannen om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, duurzame energie of in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan bieden de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) uitkomst. Via deze regelingen krijgt u een fiscaal voordeel, doordat u een percentage van de aanschafprijs mag aftrekken van de belastbare fiscale winst. Hierdoor hoeft u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen. Met de Vamil mag de ondernemer 75% van de investeringskosten afschrijven op een zelf te kiezen moment, wat liquiditeits- en rentevoordelen biedt.

Lees verder

Maak in 2023 gebruik van de EIA en MIA/Vamil voor duurzame bedrijfsinvesteringen!

Wat komt in aanmerking?

Investeringen in bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie en energieadvies die op de Energielijst 2023 staan komen in aanmerking voor EIA-subsidie. Bedrijfsmiddelen die niet specifiek op deze lijst staan worden gezien als generiek en kunnen voor EIA in aanmerking komen als ze voldoen aan specifieke energieprestatie-eisen. De MIA-subsidie ondersteunt bedrijven bij het investeren in milieuvriendelijke technieken die op de Milieulijst 2023 staan.

Beide lijsten worden elk jaar geactualiseerd: er worden nieuwe investeringen toegevoegd of verwijderd, en soms krijgen ze een verruimde of aangescherpte omschrijving. De lijsten voor 2023 zijn online te bekijken.

Wijzigingen in de Energielijst 2023 (EIA)

Hieronder noemen we kort een paar belangrijke aanpassingen:

 • Isolatie: Nieuw is de categorie wandisolatie bij bestaande constructies.
 • Warmtepompen: Nieuw zijn lucht-waterwarmtepompen met een vermogen van 70 kW of meer.
 • Transport: Nieuw is elektrische koeling op koel/vries-wegtransport.
 • Overtollige warmteopslag: Nu ook beschikbaar voor hoge-temperatuurtoepassingen bij de industrie.
 • Technische voorzieningen voor CO2-emissiereductie bij bestaande inrichtingen: Het maximumbedrag wordt verhoogd.

Verder hanteert de EIA met ingang van 2023 aangescherpte eisen voor investeringen in bijvoorbeeld PV-zonnepanelen (voor elektriciteitsopwekking) die niet zijn aangesloten op het net, voor investeringen in koelinstallaties, HR-motoren, en in accu’s voor de opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit. Sommige investeringen komen in 2023 niet meer in aanmerking voor EIA-subsidie. Denk hierbij aan zaken als ledverlichting, klimaatregeling, energiezuinige koeling van serverruimten, CO2-afvang voor permanente opslag (CCS) en warmtenetten.

Wijzigingen in de Milieulijst 2023 (MIA/Vamil)

Enkele opvallende wijzigingen in de Milieulijst:

 • Lokale stroomvoorziening: Verplaatsbare accu’s en biogasaggregaten zijn nieuw op de lijst.
 • Duurzaam bouwen: Nieuwe eisen voor de hoeveelheid hernieuwbare, hergebruikte, demontabele en herbruikbare materialen in verband met de milieuprestatie van bouwwerken. Nieuw opgenomen, duurzame bouwmaterialen zijn onder andere wanden, vloeren en binnendeuren met terugnamegarantie en houtvezelisolatieplaten op basis van reststromen. Om klimaataanpassing te stimuleren, is er nu ook belastingvoordeel voor regenwaterbenutting in gebouwen. In de industrie was dit al mogelijk.
 • Industrie en circulaire economie: Vervangen van grondstoffen met een relatief hoge impact op het milieu door grondstoffen met een relatief lage impact.
 • NOx-uitstoot verminderende techniek: Hiervoor wordt het maximale investeringsbedrag verhoogd naar 2 miljoen euro – dit was 500.000 euro.
 • Transport: Nieuw zijn onder andere waterstof aangedreven mobiele werktuigen, elektrisch aangedreven werktuigendragers, en scheepvaart-verbrandingsmotoren op waterstof of methanol.

Aanvragen en subsidievoordeel

Bij de EIA- en MIA/Vamil-regelingen moet een aanvraag uiterlijk drie maanden na de daadwerkelijke investering worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen mogen het hele jaar door worden ingediend. Na het aanschaffen van een bedrijfsmiddel dat minimaal € 2.500,- heeft gekost, mag naast de gebruikelijke afschrijving een percentage extra in mindering worden gebracht op de fiscale winst. In 2023 gelden hiervoor de volgende percentages:

 • EIA: De ondernemer mag 45,5% van de energie-investeringen aftrekken van de belastbare fiscale winst, dit geeft een netto voordeel van zo’n 11% van de investeringskosten. Informatie over het aanvraagproces is hier te vinden.
 • MIA: De ondernemer mag, afhankelijk van het type investering, 27%, 36% of 45% van de investeringskosten aftrekken. In sommige gevallen mag naast de MIA ook gebruik worden gemaakt van de Vamil-regeling. Het totale belastingvoordeel kan met de MIA/Vamil oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag. Informatie over het MIA/Vamil aanvraagproces is hier te vinden.

Qua budget is er voor dit jaar binnen de EIA is 249 miljoen beschikbaar (100 miljoen meer dan in 2022). Voor 2023 is er 192 miljoen voor de MIA beschikbaar (48 miljoen meer dan in 2022) en 25 miljoen voor de Vamil.

Kunnen we u helpen?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de EIA of de MIA\Vamil? We kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regelingen, wat eventueel aangepast moet worden, of welke alternatieven er zijn. Neem gerust contact met ons op.