Sorteer voor op de nieuwe aanwijzing in het BAL: PGS37 batterijopslag

23-06-2024

Vanaf 2025 wordt het opslaan van lithiumhoudende batterijen en het beheren van een energieopslagsysteem beschouwd als een milieubelastende activiteit onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betekent dat er specifieke wettelijke regels en verplichtingen gaan gelden voor deze activiteiten. Wij informeren u alvast over deze regels en verplichtingen, zodat u hier slim op kunt voorsorteren.

Lees verder

Sorteer voor op de nieuwe aanwijzing in het BAL: PGS37 batterijopslag

Lithiumhoudende energiedragers 

Om veilig om te gaan met gevaarlijke stoffen, verwijst het Bal naar PGS-richtlijnen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen). Specifiek voor de opslag en het gebruik van lithiumhoudende energiedragers verwijst het Bal in 2025 naar de volgende twee PGS-richtlijnen: PGS37-1 en PGS37-2. Voor de meeste metaalbedrijven geldt dat de PGS37-2 de meest relevante richtlijn zal zijn. 

Ook goed om te weten: zodra de wijzigingen in het Bal van kracht zijn, wordt de "Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers" uit 2020 ingetrokken. 

Ondergrenzen voor specifieke opslageisen

In de tabel hieronder (bron: PGS37-2, tabel 2 - Ondergrenzen voor opslag energiedragers) ziet u de minimale hoeveelheden (ondergrenzen) vermeld vanaf wanneer specifieke opslageisen van toepassing zijn op energiedragers.

Hulp of advies nodig?

Heeft u hulp of advies nodig om slim te kunnen voorsorteren op de richtlijnen PGS37-1 en PGS37-2? Vraag er gerust naar tijdens het adviesbezoek, of neem contact op met uw contactpersoon.