HOE SCOORT UW BOUWPROJECT OP HET GEBIED VAN STIKSTOF? EEN QUICKSCAN

09-12-2022

De bouwvrijstelling voor stikstofdepositie is van tafelMaar dit betekent geen algehele bouwstop. Het is mogelijk om per bouwproject (alsnog) onderzoek te doen naar de eventuele gevolgen van de uitstoot van stikstof - net als vóór de bouwvrijstelling 

Heeft u bouwplannen en wilt u graag een idee hebben hoe deze plannen ‘scoren’ op het gebied van stikstof? Dan kan onquickscanmodel u daarin richting geven. Zo weet u snel waar u aan toe bent: doorgaan met de bouwplannen of alvast het één en ander bijstellen. 

Lees verder

HOE SCOORT UW BOUWPROJECT OP HET GEBIED VAN STIKSTOF? EEN QUICKSCAN

De mogelijke stikstofdepositie van uw bouwproject

Voor bouwprojecten die uit te drukken zijn in  bvo hebben we een quickscanmodel ontwikkeld. Met dit model kunnen we een inschatting maken of projecten hoogstwaarschijnlijk bijdragen aan stikstofdepositie of niet. Dit doen we op basis van de omvang van het project (in  bvoin relatie tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 

Een voorbeeld 

De omvang van een bouwproject is 5.000  bvo. Ligt het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied op 10 km afstand? Dan heeft het project waarschijnlijk geen effect op de stikstofdepositie. Ligt het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied echter op 1 km afstand? Dan is de kans op effect aanzienlijk. In dat geval is het dus verstandig om de aanpak van het bouwproject te heroverwegen, bijvoorbeeld door een andere fasering of (gedeeltelijke) inzet van elektrische bouwinstallaties. 

Weten hoe uw bouwproject scoort? 

Kortom, met de uitkomst van het quickscanmodel krijgt u al in een vroeg stadium een gevoel bij de haalbaarheid van uw bouwproject op het gebied van stikstof. Wilt u ook weten hoe uw bouwproject scoort op het gebied van stikstof? Neem dan contact op met Dirk-Jan Simons, adviseur op het gebied van duurzaamheid, milieu en ruimte.  

Expertises

​​Bouw & grondzaken

Meer over ​​Bouw & grondzaken

Milieu

Meer over Milieu