Update wet- en regelgeving

22-02-2023

Wat is er gewijzigd in de wet- en regelgeving op het gebied van milieu- en Arbo? In deze updateservice vindt u de wijzigingen per 1 januari 2023.

Wijzigingen per 1 januari

De belangrijkste items in deze update zijn de volgende:

  • Toevoeging van negen stoffen aan de Kandidaatslijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).
  • De overgangstermijn voor de emissie van ZZS binnen de activiteitenregeling milieubeheer is ingekort van 1 januari 2025 naar 1 januari 2023. Voor producten van asfalt is een erkende maatregel vervallen.
  • De emissiegrenswaarde van SO2 in het rookgas van dieselmotoren is aangepast van 150 naar 65 mg/Nm3 SO2.
  • Binnen de wet milieubeheer (Wm) is er een verandering met betrekking tot de reductiefactor die gebruikt wordt bij het vaststellen van dispensatierechten in het kader van emissie van broeikasgas door de industrie.


Expertises

Arbo & veiligheid

Meer over Arbo & veiligheid

Milieu

Meer over Milieu