STIKSTOF - GOED VOORBEREID EEN BOUWPROJECT STARTEN

05-12-2022

Wilt u als metaalondernemer gaan uitbreiden of nieuw bouwen? Zorg dan dat stikstof geen roet in het eten kan gooien bij de aanvraag van een bouwvergunning. Een goede voorbereiding helpt hierbij.

Lees verder

STIKSTOF - GOED VOORBEREID EEN BOUWPROJECT STARTEN

Op tijd aandacht voor stikstof

Als ondernemer heeft u zich aan de Wet natuurbescherming te houden. Dat betekent dat nieuwe activiteiten en projecten geen extra stikstofneerslag (depositie) mogen veroorzaken. Naast uw normale bedrijfsvoering mag de stikstofemissie van een bouwproject daarom niet tot extra depositie leiden. Hieronder vindt u twee tips om u goed voor te bereiden op het gebied van stikstof.

Tip 1: controleer wat het meest dichtbijgelegen Natura 2000-gebied is

Niet in alle Natura 2000-gebieden is stikstofdepositie een thema. In de gebieden waar dit niet speelt, komen geen stikstofgevoelige plantensoorten voor. In de buurt van die gebieden is een bouwproject meestal geen probleem.

Tip 2: laat op tijd een stikstofonderzoek uitvoeren

Voor de aanvraag van een bouwvergunning moet de stikstofemissie en -depositie van een bouwproject gekwantificeerd worden. Dit houdt een begroting van de emissie in en een (indicatieve) berekening van de stikstofdepositie in de natuurgebieden. 

Ga na wat uw invloed is op het natuurgebied 

Wilt u advies voor uw bouwproject, in relatie tot stikstofemissie en -depositie? Neem dan gerust contact op met uw contactpersoon binnen Stichting Adviescentrum Metaal. Wij denken graag met u mee.

Expertises

​​Bouw & grondzaken

Meer over ​​Bouw & grondzaken

Milieu

Meer over Milieu