De digitale Omgevingswetscan voor onze deelnemers

06-02-2024

Per 1 januari 2024 is de digitale Omgevingswetscan een vast onderdeel van de deelnemerspakketten Advies en Full Service. De digitale Omgevingswetscan is gericht op de voorschriften uit het Activteitenbesluit - hiermee kunt u voor al uw activiteiten nagaan of er onder de nieuwe Omgevingswet sprake is van een milieubelastende activiteit en eventueel van een vergunningplicht. 

Heeft u deelnemerspakket Kennis? Ook dan kunt u tegen een vergoeding een digitale Omgevingswetscan door ons laten uitvoeren.

Lees verder

De digitale Omgevingswetscan voor onze deelnemers

Hoe werkt de digitale Omgevingswetscan?

In een digitaal overleg nemen we samen uw activiteiten door met behulp van de digitale Omgevingswetscan. Op basis daarvan maken we een overzicht van de milieuregels die voor uw onderneming gelden. Zo bent u niet alleen in control wat betreft het naleven van wet- en regelgeving – met het resultaat van de digitale Omgevingswetscan laat u ook zien dat u er alles aan doet om compliant te zijn conform het milieuzorgsysteem. 

Hieronder lichten we de werking van de digitale Omgevingswetscan toe aan de hand van een concrete casus.

Casus 'chemische voorbehandeling'

De casus: een bedrijf wil chemische voorbehandeling gaan toevoegen aan hun poedercoatlijn. Hiervoor gaan ze procesbaden gebruiken, inclusief beitsen. De totale inhoud van de procesbaden is meer dan 30 kubieke meter.

In de digitale Omgevingswetscan kunnen we filteren op activiteiten. Voor deze casus hebben we twee activiteiten geselecteerd: één over conversielagen aanbrengen op metaal en één over beitsen. Uit de scan komt naar voren aan welke milieuregels het bedrijf moet voldoen. Ook komt naar voren dat ze een vergunningplicht hebben én dat het in dit geval gaat om een IPPC-installatie (IPPC: Integrated Pollution Prevention and Control). Dit laatste komt omdat het bedrijf meer dan 30 kubieke meter procesbaden wil gaan gebruiken. Verder maakt de digitale Omgevingswetscan inzichtelijk welke extra regels voor het bedrijf gelden, omdat deze activiteit vergunningplichtig is.

Kortom: het bedrijf moet een melding doen én een vergunning aanvragen voor deze specifieke activiteit. 

De digitale Omgevingswetscan als inbegrepen dienstverlening

Bent u deelnemer van Stichting Adviescentrum Metaal? En heeft u deelnemerspakket Advies of Full Service? Dan is per 1 januari 2024 het samen met u doornemen van de scan, plus het maken van een maatwerk selectie van de verplichtingen, een standaard inbegrepen dienstverlening. Wij nemen vanuit Stichting Adviescentrum Metaal contact met u op voor het maken van een digitale afspraak. 

Heeft u het deelnemerspakket Kennis, maar wilt u wel samen met een expert uw situatie beoordelen en de verplichtingen vaststellen? Voor het speciale deelnemerstarief van € 250,- (exclusief btw) kunnen wij u deze dienstverlening ook aanbieden. Neem hiervoor gerust contact met ons op.