Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in de metaalsector

29-01-2020

Vorig jaar heeft het RIVM weer nieuwe stoffen aan de kandidaatslijst toegevoegd van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). De verwachting is dat deze lijst steeds groter wordt. Wij hebben voor de activiteiten binnen de metaalsector een overzicht gemaakt welke stoffen zijn opgenomen.

Lees verder

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in de metaalsector

In de Europese regelgeving is de Verordening EG nr. 1907/2006: REACH ook voor metaalbedrijven van toepassing. In ons MIDAS-systeem wordt deze lijst halfjaarlijks geüpdatet en krijgen de gebruikers een actieve attendering.

Bij welke activiteiten komen Zeer Zorgwekkende Stoffen vrij?

We hebben voor de activiteiten binnen de metaalsector een overzicht gemaakt welke stoffen zijn opgenomen. In de Subbranche 3.4.4 zijn zes activiteiten opgenomen waarbij mogelijk ZZS-stoffen vrijkomen:

  • het behandelen van het oppervlakte van metalen of kunststoffen door een elektrolytisch of chemisch procedé
  • het verwerken van metalen door smelten, legeren, gieten, walsen, trekken, klinken of smeden met hamers
  • het op metaal aanbrengen van anorganisch deklagen, conversielagen of deklagen van gesmolten metaal
  • het behandelen van de oppervlakte van metalen door een elektrolytisch of chemisch procedé
  • het harden of gloeien van metalen of het diffunderen van stoffen in het metaaloppervlak
  • het vervaardigen van metalen producten, en producten met metalen onderdelen

Het gaat onder andere om de ZZS-stoffen chroom(VI), benzeen, lood, nikkel, koolmonoxide, formaldehyde, et cetera. 

Hoe om te gaan met Zeer Zorgwekkende Stoffen in uw bedrijf?

Wilt u weten of bij uw activiteit een Zeer Zorgwekkende Stof vrij kan komen? En hoe u hiermee preventief om kunt gaan? Neem dan contact op met uw contactpersoon van de stichting of onze specialist Dirk-Jan Simons.