Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in de metaalsector

28-01-2020

Vorig jaar heeft het RIVM weer nieuwe stoffen aan de kandidaatslijst toegevoegd van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). De verwachting is dat deze lijst steeds groter wordt. Wij hebben voor de activiteiten binnen de metaalsector een overzicht gemaakt welke stoffen zijn opgenomen.

Lees verder

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in de metaalsector

In de Europese regelgeving is de Verordening EG nr. 1907/2006: REACH ook voor metaalbedrijven van toepassing. In ons MIDAS-systeem wordt deze lijst halfjaarlijks geüpdatet en krijgen de gebruikers een actieve attendering.

Bij welke activiteiten komen Zeer Zorgwekkende Stoffen vrij?

We hebben voor de activiteiten binnen de metaalsector een overzicht gemaakt welke stoffen zijn opgenomen. In de Subbranche 3.4.4 zijn zes activiteiten opgenomen waarbij mogelijk ZZS-stoffen vrijkomen:

  • het behandelen van het oppervlakte van metalen of kunststoffen door een elektrolytisch of chemisch procedé
  • het verwerken van metalen door smelten, legeren, gieten, walsen, trekken, klinken of smeden met hamers
  • het op metaal aanbrengen van anorganisch deklagen, conversielagen of deklagen van gesmolten metaal
  • het behandelen van de oppervlakte van metalen door een elektrolytisch of chemisch procedé
  • het harden of gloeien van metalen of het diffunderen van stoffen in het metaaloppervlak
  • het vervaardigen van metalen producten, en producten met metalen onderdelen

Het gaat onder andere om de ZZS-stoffen chroom(VI), benzeen, lood, nikkel, koolmonoxide, formaldehyde, et cetera. Bovengenoemde stoffen worden geëmitteerd via de lucht of via het water.

Het activiteitenbesluit en -regeling stellen hiertoe regels. Artikel 2.4 stelt onder lid 2 dat emissies naar de lucht zoveel mogelijk moeten worden voorkomen, dan wel tot een minimum beperkt. Daarnaast moet de drijver van de inrichting elke vijf jaar informatie verstrekken over de inspanning van deze reductie.

Voor emissies naar water geldt de Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM). Voor zogenaamde type-C-bedrijven kunnen in de vergunning eisen aan de immissie gesteld gaan worden. Ook is het mogelijk dat een vermijdings- en reductieprogramma opgenomen wordt. Met de ingang van de Omgevingswet zullen deze regels gecombineerd in Hoofdstuk 5 van Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) beschreven worden.

Hoe om te gaan met Zeer Zorgwekkende Stoffen in uw bedrijf?

Wilt u weten of bij uw activiteit een Zeer Zorgwekkende Stof vrij kan komen? En hoe u hiermee preventief om kunt gaan? Neem dan contact op met uw contactpersoon van de stichting of onze specialist Dirk-Jan Simons.