Uitbreiding productiehal Cluistra Staalbouw

Staalbouw Cluistra BV in Renswoude heeft al ruim veertig jaar ervaring in productie, conservering en montage van staalconstructies voor magazijnen, distributiecentra, koel- en vrieshuizen, bouwmarkten, garagebedrijven en kantoren. In het kader van het verbeteren van de productieveiligheid is besloten om de hal uit te breiden. Hiertoe is in 2016 een ruimtelijke procedure gevolgd.

Lees verder

Uitbreiding productiehal Cluistra Staalbouw

Onze werkzaamheden

Voor de uitbreiding van de hal heeft SAM een reeks aan documenten opgesteld inclusief de beoordeling van diverse milieu- en omgevingsaspecten, te weten:

  • een principeverzoek
  • een ruimtelijke motivering
  • een aanvraag omgevingsvergunning

Intensief overleg

Gezien de relatief korte afstand tot de erfgrens en de naastgelegen doorgaande weg is er in verband met de landschappelijke inpassing veel overleg gevoerd met gemeente Renswoude op het gebied van welstand/stedenbouw. Deze gesprekken waren nodig om tot een voor de gemeente acceptabele lengte van de uitbreiding van de hal te komen.

"Staalbouw Cluistra voelde zich sterk gesteund door het kennisniveau en snelheid van handelen door Stichting Adviescentrum Metaal", aldus Theo van Eijndhoven van Staalbouw Cluistra.

Expertises

Ruimtelijke ordening

Meer over Ruimtelijke ordening

Milieu

Meer over Milieu