Legrand Nederland

Legrand Nederland B.V., voorheen Van Geel Systems B.V., is onderdeel van de wereldwijd opererende Legrand Group. Met een omzet van meer dan 4 miljard euro en vestigingen in meer dan 60 landen, behoort Legrand tot één van de wereldmarktleiders op het gebied van laagspanningsinstallaties en datanetwerken. Wereldwijd worden de woning- en utiliteitsbouw, machine- en paneelbouwers en industrie bediend met schakelmateriaal en kabeldraag-systemen. Bij Legrand Nederland B.V. worden de kabeldraagsystemen geproduceerd.

ISO 14.001 PLUS-systeem

Legrand Nederland wordt door haar klanten steeds vaker verzocht om informatie te geven over de duurzaamheid van haar producten, CO2-uitstoot en het algemene milieubeleid. Daarnaast wordt er vanuit het moederbedrijf gestreefd naar een certificering van milieuzorg en duurzaamheid voor al haar vestigingen. Begin 2011 is Legrand Nederland begonnen met het opzetten van het door ons ontwikkelde ISO 14.001 PLUS-systeem. Naast milieuzorg wordt er ook aansluiting gezocht bij de CO2-prestatieladder en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), dit is de PLUS waarmee Legrand zich kan en wil onderscheiden van andere leveranciers.


Samen met Legrand is vervolgens een planning gemaakt en geïnventariseerd welke werkzaamheden allemaal uitgevoerd moesten worden. Al snel bleek dat de wens van de directie erg ambitieus was: certificering voor de zomer! Centraal in het milieuzorgsysteem staan een aantal peilers. Deze peilers zorgen samen voor een zorgsysteem dat streeft naar continue verbetering en zorgt dat de werkwijze geborgd is. 

CO2-prestatieladder en MVO

De eerste peiler van het zorgsysteem is het milieubeleid van het bedrijf. Voor Legrand Nederland geldt dat zij zichzelf eisen hebben opgelegd op het gebied van duurzaamheid, maar ook dat het moederbedrijf algemene doelstellingen aan de dochterondernemingen oplegt. Daarnaast zijn er wensen van diverse grote klanten en toeleveranciers. Na enig gepuzzel zijn al deze wensen vastgelegd en samengevoegd tot het milieubeleidsplan 2011-2015. De tweede peiler is het milieuaspectenregister (MAR). Hierin zijn alle relevante milieuaspecten opgenomen. Deze milieu-aspecten worden bepaald door de activiteiten die het bedrijf uitvoert. Daarnaast is het milieuaspectenregister aangevuld met te inventariseren kengetallen die noodzakelijk zijn voor de CO2-prestatieladder (PLUS). Direct gekoppeld aan dit milieuaspectenregister is het wettelijk aspectenregister, de derde peiler van het zorgsysteem. Uitgangspunt van ISO 14.001 is dat het bedrijf ten minste en te allen tijde voldoet aan wet- en regelgeving. Belangrijk is dat er bij een wijziging van activiteiten of wetgeving gecontroleerd wordt welke invloed dit heeft op de werkwijze. Door een directe koppeling tussen het wettelijke aspectenregister en milieuaspectenregister is dit eenvoudig te realiseren. Het vierde en laatste element van het milieuzorgsysteem zijn de procedures. Teneinde de opgestelde doelen te behalen, maar vooral om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving, dient het bedrijf diverse procedures op te stellen. In deze procedures is omschreven hoe wordt geborgd dat aan wet- en regelgeving wordt voldaan en dat de doelen behaald worden. Ook nu worden de procedures aangevuld met eisen uit de CO2-prestatieladder en eisen met betrekking tot MVO.

Certificering zorgsysteem

Uiteindelijk heeft het opzetten van het systeem en het proefdraaien slechts een fractie langer geduurd dan gepland en is begin juli de eerste interne audit uitgevoerd, gevolgd via een management review. Na het oplossen van enkele kleine tekortkomingen was het milieuzorgsysteem certificeerbaar. Vervolgens is het systeem gedurende twee dagen geaudit door de certificerende instantie. De audit verliep soepel, waarbij Legrand Nederland en Stichting Adviescentrum Metaal zelfs de complimenten kregen van de auditor voor het complete, maar vooral slanke en praktijkgerichte systeem. Uiteindelijk kon op 22 augustus de vlag uit: certificering volgens ISO 14.001 was een feit! Stichting Adviescentrum Metaal feliciteert Legrand Nederland B.V. met het behalen van het certificaat ISO 14.001 en wenst dat het bedrijf een duurzame toekomst tegemoet gaat.