VOOR NEDERLAND IS BEHALEN NATIONALE ENERGIEDOELSTELLING NOG VER WEG

19-02-2019

Nederland is van alle EU-landen het verst verwijderd van het behalen van de nationale energiedoelstelling. In 2020 moet dit 14 procent zijn, terwijl het percentage in 2017 slechts 6,6 is. In 2018 is het aandeel groene energie ten opzichte van het totale energieverbruik gegroeid naar 7,3 procent. Dit blijkt uit gegevens van Energieopwek.nl. Maar er moet nog steeds veel gebeuren in Nederland. Een flinke uitdaging...

Lees verder

VOOR NEDERLAND IS BEHALEN NATIONALE ENERGIEDOELSTELLING NOG VER WEG

DOELSTELLING EU-LIDSTATEN

Van de 28 EU-lidstaten heb 11 hun doelstelling al gehaald. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

KOPLOPERS DUURZAME ENERGIE

Een aantal landen scoort goed als het gaat om hernieuwbare energie. Zweden is koploper: daar is ruim de helft van de energie duurzaam opgewekt. Verder doen Finland, Letland, Denemarken en Oostenrijk het ook goed. Deze landen wekken meer dan 30 procent van hun energie duurzaam op.

ACHTERBLIJVERS DUURZAME ENERGIE

Uit de cijfers van Eurostat blijkt verder dat alleen Luxemburg met 6,4 procent lager staat dan Nederland. Maar de doelstelling voor 2020 is 11 procent: in verhouding zitten ze daar dus dichterbij dan Nederland bij haar energiedoelstelling voor 2020. Na Nederland hebben de lidstaten Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk de grootste achterstand op hun nationale doelstellingen.

BEPALEN HOOGTE NATIONALE DOELSTELLING

Wat de hoogte van de doelstelling per land is, hangt af van verschillende factoren:

  • het vertrekpunt
  • hoe kansrijk het duurzaam opwekken van energie is
  • de economische situatie van het land

EU-BREDE DOEL VOOR 2030

In 2020 moet binnen heel de EU gemiddeld 20 procent van de energie duurzaam opgewekt worden. In 2017 was dit 17,5 procent en voor 2030 staat de doelstelling op 32 procent.

Bron: Eurostat newsrelease - 12 februari 2019

Expertises

Energie

Meer over Energie

Ruimtelijke ordening

Meer over Ruimtelijke ordening

Milieu

Meer over Milieu