Energie en milieu: update subsidies EIA en MIA

04-02-2024

Wat is er gewijzigd in qua subsidies op het gebied van milieu en energie? In deze updateservice vindt u de wijzigingen per 1 januari 2024.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energielijst voor 2024 is beschikbaar. Het budget is verhoogd naar € 259 miljoen, maar de energie-investeringsaftrek wordt verlaagd van 45,5% naar 40%. Ook is aangekondigd dat voor zowel 2025 als 2026 eenmalig extra beschikbaar budget voor de EIA wordt uitgetrokken: € 441 miljoen in 2025 en € 470 miljoen in 2026. Vanaf 2027 wordt het budget structureel verhoogd met € 53 miljoen per jaar.

Wijzigingen Energielijst

Op de Energielijst voor energiebesparende investeringen zijn er 14 vervallen en 11 nieuwe codes toegevoegd.

Enkele opvallende aanpassingen in de Energielijst 2024 zijn:

  • Terugverdientijd In 2024 zijn niet langer bedrijfsmiddelen opgenomen waarvan de terugverdientijd duidelijk korter is dan 5 jaar. Door de Energiebesparingsplicht zijn bedrijven en instellingen verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Deze verplichte maatregelen hebben geen belastingvoordeel meer van de EIA. 
  • Zonnepanelen Aanpassingen zijn er ook voor zonnepanelen met een elektriciteitsaansluiting voor kleinverbruikers. Vanaf 2024 geldt hiervoor een maximum vermogen van 55 kW. Hierdoor is er alleen nog belastingvoordeel voor investeringen in kleinere installaties met een hogere terugverdientijd.
  • Meer voordeel voor Energielabel A++ en hoger - Voor ondernemers die volgens de renovatiestandaard de hoogst haalbare energieprestatieverbetering voor hun bedrijfsgebouw realiseren (A++ of A+++), geldt dat het maximum investeringsbedrag is verhoogd. Daarmee wordt investeren in maximale energieprestatieverbeteringen van bedrijfsgebouwen extra aantrekkelijk.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De percentages van de MIA, die afhankelijk zijn van het niveau van milieubescherming, zijn gelijk gebleven (45% tot 27%). Hierbij is een combinatie met vrije afschrijving (VAMIL) over 75% van het in aanmerking komende investeringsbedrag mogelijk. Het toepasbare percentage wordt aangeduid met een letter bij de code (A t/m G). Het budget voor MIA en vrije afschrijving (VAMIL) is gelijk gebleven aan dat van 2023: € 192 miljoen en € 25 miljoen.

Wijzigingen Milieulijst

Op de Milieulijst zijn 108 bedrijfsmiddelen verwijderd en 6 nieuwe toegevoegd.

Enkele opvallende aanpassingen in de Milieulijst 2024 zijn:

  • Vervoer - Geen subsidie meer voor vervoersmiddelen met fossiele brandstofmotoren (zoals hybride en dual-fuel-varianten), voor elektrische taxi’s en voor waterstof-aangedreven werktuigen.
  • Oplaadpunten - Alleen nog subsidie voor laadpunten voor zwaar vervoer (maar niet meer voor licht vervoer, zoals bestelauto’s).
  • Stikstof - Versoepeling bij ‘NOx-emissie reducerende techniek’. Nu geldt 50% minder uitstoot dan wettelijk vereist – eerder was dit: 70%.
  • Duurzame gebouwen - De vereisten voor duurzame gebouwen zijn aangescherpt. Zo wordt de MIA voor gebouwen met een ‘industriefunctie’ in 2024 beperkt tot een bruto-vloeroppervlak van maximaal 30.000 m2.

KUNNEN WE U HELPEN?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van subsidies? Neem gerust contact met ons op.

Expertises

Energie

Meer over Energie

Milieu

Meer over Milieu