<< terug
Zoeken:

MVO / Duurzaamheid

Contactpersoon:    ing. J.B. (Jeannette) Levels-Vermeer   

 

Zoals als bij al onze activiteiten hebben wij ook hierbij een sterke focus op de dagelijkse praktijk van een MKB metaalondernemer en zijn beïnvloedbare omgeving. Met onze  praktijkervaring  kunnen we op deze thema's ook voor u winst generen met duurzaam ondernemen.

Het feit dat onze visie en aanpak nog steeds actueel is blijkt uit het feit dat de gebruikte methodiek nagenoeg geheel aansluit bij de internationale standaard ISO 26.000, de nieuwe, wereldwijde richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ondernemers in het  mkb-metaal krijgen steeds vaker van klanten de vraag of ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met onder andere behulp van de MVO-monitor kunt u hierop een passend antwoord geven.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen draagt bij aan duurzame ontwikkeling, gezondheid en welvaart, en houdt rekening met de verwachtingen van stakeholders. Daarnaast voldoet een organisatie ermee aan de wet- en regelgeving, is het gedrag consistent met internationale gedragsnormen, geïntegreerd in de bedrijfsvoering en ingevuld binnen alle relaties.

MVO is volgens ISO 26.000 onderverdeeld in zeven hoofdonderwerpen. Voor ieder aspect is een ambitiestandaard opgenomen. Momenteel wordt ook in het kader van het duurzaam inkopen-beleid invulling gegeven aan de sociale criteria voor de inkopen van de overheid. Ook in deze criteria wordt aansluiting gezocht bij een aantal hoofdonderwerpen uit de ISO 26.000.

Stichting Adviescentrum Metaal kan voor organisaties concreet, meetbaar en aantoonbaar maken hoe invulling wordt gegeven, of gegeven kan worden, aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarvoor zetten we de volgende instrumenten in.

  • Quickscan ISO 26.000
  • Advies en implementatie (deelaspecten) ISO 26.000
  • Advies en implementatie MVO prestatieladder
  • Duurzaamheidverslaglegging (opzet, advies en uitvoering)


Gerelateerde projecten:

© 2017, Stichting Adviescentrum Metaal