<< terug
Zoeken:

Grondzaken

Contactpersoon:   ing. A.S. (Arend) Dijkstra

 

Onteigening, aan- en verkoop:

Uw bedrijf kan benaderd worden door de overheid (Rijksoverheid, gemeente, waterschap) die een gedeelte van uw bedrijf wil verwerven. In sommige situaties is het verzoek van de betreffende overheid niet vrijblijvend. Indien u niet wilt verkopen zal de betreffende overheid u gaan onteigenen.

Dergelijke situaties doen zich voor bij dijkaanleg of dijkversterking, het aan- of verleggen van wegen of bij woningbouwprojecten. Ook kan de situatie zich voordoen dat u bedrijf verplaatst dient te worden vanwege de milieucirkel, om andere ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. 

In dergelijke situaties heeft u recht op een schadeloosstelling (zowel bij huur als bij eigendom). 

Stichting adviescentrum Metaal kan dan ondersteuning bieden in dergelijke siuaties. De onderstaande werkzaamheden kunnen wij verzorgen:

- taxeren van uw bedrijf;

- het opstellen van een volledige (onteigenings)schadeloosstellingsberekening;

- het voeren van de onderhandelingen met de overheid;

- het voeren en u vertegenwoordigen in de administratieve en de gerechtelijk onteigeningsprocedure;

- het adviseren bij de aankoop van een vervangende bedrijfslocatie of grond.

 

Planschade en nadeelcompensatie:

Uw bedrijf kan schade ondervinden of benadeld worden door de wijziging van de bestemming van uw bedrijf of van de wijziging van een naburige bestemming. Besluiten van de overheid kunnen effect hebben op uw vergunningen en bedrijfsvoering. Ook kunnen er in de omgeving van uw bedrijf overheidswerkzaamheden plaatsvinden waardoor u schade ondervindt. In een dergelijke situatie zou u recht hebben op een schadevergoeding, genaamd planschade of nadeelcompensatie.

Stichting adviescentrum Metaal kan dan ondersteuning bieden in dergelijke siuaties. De onderstaande werkzaamheden kunnen wij verzorgen:

- het bepalen of u recht heeft op een schade vergoeding;

- het opstellen van een schadeloosstellingsberekening;

- een schadeclaim indienen bij de betreffende overheid;

- het voeren van de onderhandelingen met de overheid;

- het voeren en van een gerechtelijk procedure;

- het adviseren bij de aankoop van een vervangende bedrijfslocatie of grond.

 

Erfpacht;

Uw bedrijf kan gevestigd zijn op gronden die u in erfpacht heeft gekregen. De termijn van de erfpacht loopt af of de grondeigenaar heeft u medegedeeld dat de vergoeding (canon) verhoogd zal worden. Heeft u dan recht op een vergoeding als uw erfpacht contract eindigd? Zijn de voorwaarden redelijk die de grondeigenaar u biedt in het nieuwe erfpacht contract? is de gevraagde canon wel reeel?

Bij al dit soort vragen kan Stichting adviescentrum Metaal u ondersteuning. De onderstaande werkzaamheden kunnen wij verzorgen:

- het beoordelen van uw erfpachtcontract en uw juridische positie bepalen;

- het adviseren in elke erfpachtsituatie;

- het adviseren op het gebied van de erfpachtcanon.

 

© 2017, Stichting Adviescentrum Metaal