Hanse Staalbouw

Hanse Staalbouw investeert in duurzame aardappelopslag in Kenia. Voor de grote groep kleine boeren in Kenia zijn de moderne opslagmethoden te duur. De laag technische opslag van Hanse Staalbouw biedt interessante mogelijkheden voor deze doelgroep. Ook sluit de oplossing goed aan bij hun technische mogelijkheden en kennis.

Veelbelovende start

Het project is de introductie van een aardappelopslagsysteem op de Keniaanse markt. De relatief kleine aardappelopslag van Hanse Staalbouw, die geen energie gebruikt, is niet op de markt aanwezig. Met de veelbelovende start wil Hanse Staalbouw binnen 3 jaar 25 opslagsystemen verkopen met een gezamenlijke exportwaarde van € 800.000. Daarmee groeit de lokale werkgelegenheid met meer dan 100 extra arbeidsplaatsen. 

Naast de investeringen in de aardappelopslag starten ook trainingsprogramma’s voor de teelt van aardappels en wordt verbeterd pootgoed geïntroduceerd. Het project versterkt de marktpositie van Hanse Staalbouw op de Keniaanse markt.

Oogstopbrengsten verbeteren

In Kenia is de aardappel een belangrijk voedselgewas, na maïs. Aardappels worden twee groeiseizoenen per jaar geteeld. De 128.000 hectare aardappelen brengen gemiddeld 7,7 ton per hectare op. Deze oogstopbrengsten zijn ver beneden hun potentieel en verbetering is nodig voor de voedselzekerheid. 

Hanse Staalbouw wil kleine boeren in Kenia met een goedkoop energieneutraalopslagsysteem voor aardappelen ondersteunen. Een goed opslagsysteem zorgt voor een betere prijs van de producten en meer voedselzekerheid. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) keurde het demonstratieprojectvoorstel van Hanse Staalbouw goed.  

DHI-regeling

Met de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken. 

Nederlandse mkb-ondernemingen met interesse in opkomende markten kunnen een aanvraag indienen voor:

  • Demonstratieprojecten: demonstratie van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in een van de DHI-landen.
  • Haalbaarheidsstudies: onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uwproduct. Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans dat uw potentiële klant uit een van de DHI-landen wil investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst.
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in een van de DHI-landen. 
Advies nodig?

Ook gebruik maken van het advies en de expertises van de Stichting Adviescentrum Metaal? Word lid!

Enkele voordelen van het lidmaatschap:

  • advies van deskundige adviseurs
  • interessante workshops en thema-avonden
  • begeleiding
Contact
Bezoekadres:
Kelvinbaan 40
3439 MT Nieuwegein

Postadres:
Postbus 1461
3430 BL Nieuwegein

030-6930055
info@metaaladvies.nl