Via RO-monitoring inspelen op kansen en bedreigingen in uw omgeving

30-05-2024

Ondernemen is in beweging zijn. Hiervoor is aan de ene kant de omgeving waarin u beweegt belangrijk, en aan de andere kant hoe de omgeving rondóm uw onderneming beweegt. Zo kunnen in uw omgeving woningen gepland worden die mogelijk beperkend zijn op zaken als geluid en emissie. Of de ontsluitingsweg wordt verlegd waardoor de bereikbaarheid van uw bedrijf wijzigt. Maar er kan ook een ontheffing verleend worden in de maximale bouwhoogte of -oppervlakte, waarvoor u al wensen had. Of wat dacht u van strengere eisen rondom een natuurgebied of op het gebied van archeologie?

Ondernemers moeten weten wat er in de omgeving gebeurt. Zo kunnen zij hier handig op inspringen of op tijd een zienswijze op geven. Via monitoring van de ruimtelijke ordening (RO-monitoring) kunnen wij u als deelnemer van Stichting Adviescentrum Metaal op de hoogte houden van wat er in de omgeving gebeurt en adviseren hoe hierop te anticiperen.

Lees verder

Via RO-monitoring inspelen op kansen en bedreigingen in uw omgeving

Kansen benutten, bedreigingen pareren

Via RO-monitoring bewaken we het grensvlak tussen milieugevoelige functies zoals wonen, en milieubelastende functies zoals industrie. Twee voorbeelden om dit te illustreren:

Casus 1: de mogelijke komst van een hotel-restaurant
In de omgeving van één van onze deelnemers, een gieterij, waren er plannen voor een hotel-restaurant. Het aankondigingsrapport hiervoor hebben we tot in detail uitgezocht - de kans zou groot zijn dat het geluid van het bedrijf tot overlast zou zorgen. Daarom hebben we onze deelnemer geholpen bij het indienen van een zienswijze. Uiteindelijk is het hotel-restaurant er niet gekomen, en zijn de plannen anders ingevuld.

Casus 2: ontheffing voor bouwhoogte
Elders op het industrieterrein waar één van onze deelnemers is gevestigd, was een ontheffing voor bouwhoogte. Dit hebben we laten weten aan onze deelnemer, waardoor er meer mogelijkheden ontstonden voor zijn verbouwplannen. Op deze manier kon deze ondernemer meeliften op plannen uit de omgeving.

Maatwerk door in te spelen wat voor u belangrijk is

Voor de RO-monitoring houden we verschillende omgevingsontwikkelingen in de gaten. Een kleine greep:

  • Wijzigingen in het omgevingsplan
  • Omgevingsvergunning (afwijken van het omgevingsplan, bouw en milieu)
  • In- en uitritvergunning (voor verkeersbewegingen)
  • Watervergunning
  • Omgevingsvergunning natuur 

Daarnaast geeft de RO-monitoring inzicht in wat de geschikte fase is om op een ontwikkeling in te spelen: in de fase van het initiatief, of in de fase van het voorontwerp bijvoorbeeld. "Bovendien zijn we als relatiemanager veelal op de hoogte van welke wensen of problemen spelen bij onze deelnemers", geeft Huub aan. "Ook hiermee kunnen we de deelnemer echt maatwerk bieden."

Wilt u meer weten over RO-monitoring?

Wilt u meer weten over wat RO-monitoring voor uw bedrijf kan betekenen? Ook als u vragen heeft over wat we nog meer kunnen monitoren naast het overzichtje hierboven? Vraag er gerust naar tijdens het adviesbezoek, of neem contact op met uw contactpersoon bij Stichting Adviescentrum Metaal. En: neem ook eens een kijkje op onze expertisepagina voor ruimtelijke ordening.