Audit voor certificatie Veiligheidsladder

20-02-2021

Veiligheid moet centraal staan in de elk onderdeel van de keten: van de opdrachtgever, het ingenieursbureau en de hoofdaannemer, tot aan de onderaannemer. De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten. Wilt u uw organisatie hiervoor laten certificeren? Dan kunnen wij de audit hiervoor verzorgen.

Lees verder

Audit voor certificatie Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder bestaat uit vijf treden. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin in een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn begeeft. Vanaf trede 2 worden organisaties die opgaan voor certificering, geaudit. Twee auditoren interviewen hiervoor medewerkers vanuit de gehele organisatie. De focus ligt dus niet op procedures en documenten, zoals bij ISO 45001 en VCA.

Zelftest vóór een certificatie-audit

Veiligheidscultuur is een intern aspect van een organisatie, en moet intern worden opgezet en breed worden gedragen. Cultuurveranderingen binnen een organisatie vragen bovendien veel tijd en zijn niet in een paar jaar doorgevoerd. Daarom is een zelftest verplicht voordat de certificatie-audit kan plaatsvinden.

De vragen en thema's tijdens de audit

Wilt u weten welke vragen tijdens een audit kunnen worden gesteld? Of welke thema’s worden getoetst? Het Handboek Veiligheidsladder geeft hierin inzicht.

Wilt u een audit voor certificatie van de Veiligheidsladder?

Wilt u uw organisatie laten certificeren voor de Veiligheidsladder? En moet uw organisatie daarvoor geaudit worden? Neem gerust contact met ons op.

Achtergrond: het ontstaan van de Veiligheidsladder

In 2012 is Prorail gestart met de introductie van de Veiligheidsladder binnen de spoorbranche. Het doel: het veiligheidsbewustzijn vergroten en het bewust veilig handelen stimuleren. Ondanks verschillende managementsystemen namen ongevallen namelijk maar niet structureel af. Dit, terwijl houding en gedrag ten aanzien van veiligheid juist een grote bepalende factor zijn bij het ontstaan van ongevallen.

De Veiligheidsladder is gebaseerd op het Hearts and Minds-model. Dit model deelt het veiligheidsbewustzijn van een organisatie in op vijf niveaus: van pathologisch (wat niet weet, wat niet deert) tot vooruitstrevend (veiligheid is volledig geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen). Inmiddels is de naam Safety Culture Ladder (SCL-ladder) geworden. In 2016 is de SCL-ladder, in het Nederlands dus de Veiligheidsladder, overgedragen aan de NEN en ook buiten de spoorbranche beschikbaar.

Op de website van de Safety Culture Ladder vindt u meer informatie over de Veiligheidsladder.

Expertises

Arbo & veiligheid

Meer over Arbo & veiligheid

Kwaliteitsmanagement

Meer over Kwaliteitsmanagement