<< terug
Zoeken:

Brancheondersteuning

Organisaties kunnen profiteren van het netwerk van de Stichting Adviescentrum Metaal binnen de diverse relevante overheden en aanverwante organisaties zoals AgentschapNL, Syntens, het Energiecentrum en andere beleidsuitvoerende organisaties zoals MVO-nederland. Mede door deze contacten is er actuele kennis op het gebied van ondersteunende subsidie- programma's die voor metaalbranche ingezet kunnen worden.

Stichting Adviescentrum Metaal is, o.a. via een jaarlijks adviesbezoek bij aangesloten deel- nemers, sinds 2002 het eerste aanspreekpunt voor enkele honderden metaalbedrijven als het gaat om onder meer milieu-, arbo- of RO-zaken. Hierdoor is een schat aan branchespecifieke kennis opgebouwd die bijvoorbeeld weer van groot nut is gebleken bij het opzetten van het duurzaam ondernemen concept voor de metaalbranche. Daarbij is en wordt nauw samen- gewerkt met Koninklijke Metaalunie en verscheidene provincies.

Ook bij het vernieuwen van (milieu)regelgeving zoals de activiteiten-AMvB en de bijbehorende Ministeriële regeling blijkt het van groot belang te zijn als adviespartij om goed op de hoogte te zijn van de ins en outs van de branche. Daardoor zijn wij in staat gebleken veel fouten en onduidelijkheden in de regeling in overleg met het ministerie van I&M en Koninklijke Metaalunie vooraf te herstellen. Hierbij hebben wij technische inhoudelijke onderzoeken geleverd maar ook gezorgd voor daadwerkelijke praktijkervaring vanuit de branche als ondersteuning bij de algemene inspraakrondes.

Door het Energiecentrum wordt onze technische kennis ingezet om een energiebesparing-programma voor de branche uit te voeren in opdracht van het ministerie van EL&I. Door de Stichting is hiervoor een energiescan online ontwikkeld inclusief een goede benchmark voor de branche. Ook wordt verder ondersteund bij het uitwerken van de standaardmaatregelen voor energiebesparing, die tevens ingezet worden in het kader van de activiteiten-AMvB.

In Europees verband zijn wij verder actief om samen met MKB Nederland en Koninklijke Metaalunie het voortouw te nemen in de ontwikkeling van een branchespecifiek milieuzorg- systeem, dat niet moet leiden tot een papieren gedrocht maar ondernemers een concreet handvat moet bieden om verantwoord met het milieu om te gaan, als bouwsteen voor een duurzame onderneming.

© 2017, Stichting Adviescentrum Metaal