Wouter Grijm

Adviseur

06-53848598w.grijm@metaaladvies.nlLinkedIn profiel

Wouter Grijm is adviseur op het gebied van milieu en veiligheid. Zijn vakgebieden liggen op het terrein van milieuwet- en regelgeving, aanvragen van omgevingsvergunningen milieu voor het bedrijfsleven, ontwikkelen en implementeren van en ondersteuneng bij opzetten en beheren van managementsystemen volgens ISO-normering op het gebied van kwaliteitszorg, milieuzorg en veiligheid, adviseren en begeleiden van onderzoeken naar bodemverontreiniging en uitvoering van bodemsanering. Ook houdt hij zich als HVK-er bezig met het opstellen en actualiseren van RI&E’s, het opstellen van explosieveiligheidsdocumenten en algemene advisering op gebied van bedrijfsveiligheid. Tenslotte worden vraagstukken inzake ruimtelijke ordening en verkeer door hem beantwoord.


Projecten

Hij is onder meer betrokken bij de volgende projecten:

  • Actualisatie RI&E
  • ATEX nadere voorschriften


Staalbouw Cluistra B.V.

Meer over Staalbouw Cluistra B.V.

Eleq

Meer over Eleq

Expertises

Milieu

Meer over Milieu

Arbo & veiligheid

Meer over Arbo & veiligheid

Kwaliteitsmanagement

Meer over Kwaliteitsmanagement