Daniël Verburg

06-53127047d.verburg@metaaladvies.nl

Daniel Verburg is adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzaamheid en projectmanagement. Hij adviseert bij uiteenlopende ruimtelijke procedures en juridische vraagstukken in zowel de stedelijke als in de industriële ruimte. Denk daarbij aan het opstellen van principeverzoeken, aanvragen omgevingsvergunning, opstellen en aanpassen van bestemmingsplannen of een melding Activiteitenbesluit. Met zijn uitgebreide kennis van onder andere de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de (aanstaande) Omgevingswet begeleidt hij opdrachtgevers bij ruimtelijke vraagstukken. 

Projecten

Daniel was onder meer betrokken bij de aanpassing van het bestemmingsplan voor de nieuwe locatie van Blue Print Automation in Woerden. Ook ondersteunde hij Staalbouw Cluistra bij de ruimtelijke onderbouwing en vergunningaanvraag voor het vergroten van hun werkloods.

BluePrint Automation

Meer over BluePrint Automation

Expertises

Ruimtelijke ordening

Meer over Ruimtelijke ordening