<< terug
Zoeken:

Techniek en energiebesparing

Contactpersoon:         ing. H.J.M. (Erik) Schepers          

Bij elk metaalbedrijf staat techniek centraal, ook voor onze adviseurs is de eigen techniek van het bedrijf een van de uitgangspunten in de advisering. Rondom de primaire productietechniek van het eigen bedrijf zijn veel secundaire technieken aanwezig die in belangrijke mate bepalend zijn voor het interne leefklimaat, de persluchtvoorziening, de emissies naar de buitenlucht en de energieprestaties van het bedrijf. Op deze technische vakgebieden kunnen wij u, in aanvulling op uw eigen pro- ductietechniek, optimaal ondersteunen. Als we als voorbeeld kijken naar de maatregelen voor de beheersing van lasrook komt hier meer bij kijken dan het toepassen van standaard beleidsregels. Afhankelijk van het type lasproces zijn er (bron-)afzuigingen noodzakelijk. Wanneer deze afzuigingen worden geëmitteerd zijn dikwijls filteringen als gevolg van milieuwetgeving noodzakelijk. Om de hierdoor ontstane onderdruk in de hal te beheersen, kan gedacht worden aan luchtrecirculatie en/of -suppletie. De specificatie van dit klimaatsaspect is een puur technische: welke temperatuur, snelheid, hoeveelheid en soms vochtigheid is noodzakelijk voor goede arbeidsomstandigheden. Naast de eerder genoemde wettelijke verplichtingen hierin zijn ook voor de ondernemer economische aspecten belangrijk, wat zijn de aanschafkosten, maar zeker ook wat zijn de exploitatiekosten. Nu hebben we lassen als voorbeeld aangegeven, maar zo zijn er nog meer processen waarbij techniek zeer nadrukkelijk aanwezig is.

In zowel nieuw te realiseren als bestaande situaties kunnen wij u praktisch adviseren op het gebied van:

  • energietechniek
  • energiebesparing
  • procesgebonden afzuiging en nabehandeling
  • klimaatbeheersing
  • verlichting
  • elektrische installaties
  • persluchttechniek


Gerelateerde projecten:

© 2017, Stichting Adviescentrum Metaal