<< terug
Zoeken:

Ruimtelijke ordening

Contactpersoon:         ir. D. (Daniël) Verburg MSc         

 

Bouwtekening uitbreiding bedrijfsgebouw

De beperkte ruimte in ons land is strak geordend. Elke vierkante meter heeft zijn eigen specifieke bestemming. Iedereen die hierin wijzigingen wil aanbrengen (bijvoorbeeld een bestemming veranderen of een bouwwerk realiseren) loopt tegen uitgebreide en niet altijd even eenvoudige procedures aan. Het ondernemen van de juiste acties binnen streng begrensde termijnen is daarbij cruciaal. Steeds vaker bepalen milieu (denk aan geluid en luchtkwaliteit, maar ook aan flora- en faunawetgeving) en externe veiligheidscontouren de mogelijkheden. Het correct interpreteren en toepassen van de omvangrijke wet- en regelgeving is al lang geen sinecure meer. Bij een juiste benadering is er vaak meer mogelijk dan men op het eerste gezicht denkt. Onze specialisten staan u graag terzijde bij de volgende zaken.

Deel van de verbeelding (plankaart) behorende bij een bestemmingsplan

• U wilt u bedrijf verbouwen, uitbreiden of verplaatsen? Wij zoeken voor u uit en beoordelen wat er binnen het bestemmingsplan mogelijk is.

• Passen uw wensen niet binnen het bestemmingsplan? Wij proberen ze toch mogelijk te maken via het afwijken van het bestemmingsplan binnenplans of buitenplans, tijdelijk of als ‘kruimelgeval’. Een buitenplanse afwijking kan vaak met toepassing van de coördinatieregeling; de omgevingsvergunning voor het bouwen en de bestemmingsplan aanpassing worden dan middels één procedure geregeld. De zogenoemde 'kruimelgevallenregeling' is per 1 november 2014 aanzienlijk verruimd! Zo kan er nu bijvoorbeeld maximaal 10 jaar tijdelijk worden afgeweken van het bestemmingsplan.

• Wil de overheid grond van u kopen of dreigt zelfs onteigening? Onze beëdigde taxateurs staan en met raad en daad bij (voor meer informatie klik hier).

• Wijzigt een bestemmingsplan en heeft u daarna minder mogelijkheden voor uw bedrijf of is uw situatie anderszins verslechterd? Vaak heeft u dan recht op planschade. Wij adviseren u en loodsen u door de planschade procedure (voor meer informatie klik hier).

• Bent u het niet eens met een besluit van de overheid dat u rechtstreeks raakt? Wij ondersteunen u in deze bestuursrechtelijke geschillen en kunnen zo nodig bestuursrechtelijk voor u procederen.

• Bent u wel eens verrast door een ruimtelijke ontwikkeling in uw directe omgeving? Soms kan zo’n ontwikkeling uw bedrijf lelijk parten gaan spelen. Laat ons twee wekelijks de ruimtelijke ontwikkelingen in uw omgeving monitoren en u wordt nooit meer onaagenaam verrast. En als er toch ongewenste ontwikkelingen dreigen kunnen we namens u bezwaar maken en zo nodig beroep aantekenen bij de Raad van State.Gerelateerde projecten:

© 2017, Stichting Adviescentrum Metaal