<< terug
Zoeken:

Bouw

Contactpersoon:         ing. E.H. (Emiel) van Wassenaar MSc          

De voorbereiding en uitvoering van nieuwbouw en/of verbouwprojecten is complex. Je hebt te maken met wettelijke eisen en richtlijnen, overheidsinstanties, nuts-bedrijven en meestal meerdere bouwpartners. Enerzijds moet je voldoen aan bouwkundige eisen op grond van wet- en regelgeving en anderzijds heb je te maken met eisen en wensen die voortkomen uit het toekomstig gebruik. Een gedegen kennis van zaken is dus erg belangrijk. Door haar ervaring en opgebouwde expertise op beide terreinen is de Stichting Adviescentrum Metaal voor veel metaalondernemers een belangrijke partner geweest bij de realisatie van hun bouwprojecten. Onze inbreng heeft als doel het realiseren van het bouwplan waarbij het toekomstig gebruik van het bouwwerk centraal staat en waarbij invulling wordt gegeven aan de wettelijk voorschriften, zonodig op basis van de gelijkwaardigheidmogelijkheden die het Bouwbesluit biedt. Dit alles binnen de mogelijkheden die het beschikbare budget biedt.

Stichting Adviescentrum Metaal kan ondersteuning bieden tijdens het gehele bouwproject, van één enkele vraag tot een complete ondersteuning en begeleiding van het bouwproject.

De onderstaande werkzaamheden kunnen wij verzorgen

  • Samenstellen programma van eisen op basis waarvan een voorlopig ontwerp kan worden gemaakt
  • Opstellen technische omschrijving - bouwkundig
  • Opstellen technische omschrijving technische installaties (E & W)
  • Begeleiden aanbesteding en contractbesprekingen
  • Advisering brandveiligheid (waaronder brand- en rookcompartimentering, vluchten, brandveiligheidsinstallaties en gelijkwaardige oplossingen)
  • Volledige bouwplantoetsing
  • Berekenen van de energieprestatie, de EPC volgens de eisen van het Bouwbesluit
  • Verzorgen aanvraag bouwvergunning
  • Begeleiding bouwfase inclusief bouwoverleg, coördinatie meer-/ minderwerk en oplevering van het bouwwerk.

Door een bewezen samenwerking met een teken- en constructiebureau kunnen wij ook het benodigde tekenwerk en de constructieve berekeningen verzorgen.

Op al deze onderwerpen kunnen wij u zowel adviserend als uitvoerend ondersteunen.Gerelateerde projecten:

© 2017, Stichting Adviescentrum Metaal