<< terug
Zoeken:

ARBO

 Contactpersoon:     ing. W. (Wouter) Grijm

 

De vereenvoudiging van de arboregels zet zich onverminderd voort en ook de hulpmiddelen en ondersteuning door / namens de overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties heeft een vlucht genomen. Dit heeft tot een nieuwe eenvoudigere methode geleid om de risico's te inventariseren en te beoordelen (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie). De bedoeling van vereenvoudigde arboregels en de RI&E-systematiek van de Metaalunie is dat een bedrijf (werkgever en werk-nemers) de beoordeling van de arbeidsomstandigheden en het vaststellen van de maatregelen hoofdzakelijk zelfstandig kan uitvoeren. Onze adviseurs kunnen met uw bedrijf de RI&E uitvoeren en de nadere inventarisaties (bijv. lasrookonderzoek, geluidmetingen, inventarisatie gevaarlijke stoffen), en specialistische ondersteuning regelenGerelateerde projecten:

© 2017, Stichting Adviescentrum Metaal