<< terug
Zoeken:

Stichting Adviescentrum Metaal

De Stichting Adviescentrum Metaal (voorheen Stichting Metaal en Milieu) is in 1993 op initiatief van een aantal metaalondernemers gestart met het bieden van externe milieuexpertise voor de branche. In een snel tempo zijn daar thema's als arbeidsomstandigheden en kwaliteitszorg aan toegevoegd. Momenteel biedt de Stichting een breed adviespakket aan voor de metaalbranche.

Er is in 1993 bewust gekozen voor het Stichtingsconcept om specialistische kennisopbouw binnen de metaalbranche mogelijk te maken. De Stichting vervult daar een belangrijke netwerkfunctie in. Naast de individuele bedrijfsadvisering investeert de Stichting tevens in brancheonderzoeken. Hierbij worden nieuwe thema's op het gebied van beleid en techniek vertaald naar concrete projecten voor de branche. Hiermee wordt tevens de continue kennisontwikkeling van SAM bewerkstelligd.

Om de Stichting te kunnen laten functioneren als echte non-profit organisatie is in 1993 nadrukkelijk besloten de Stichting te vrijwaren van bedrijfslasten en -risico's zoals huisves-ting, personeel en materieel. De Stichting laat al haar activiteiten, onder haar regie, uitvoeren door LBP|SIGHT. De relatie tussen de Stichting Adviescentrum Metaal als opdrachtgever en LBP|SIGHT als opdrachtnemer is een hechte en langdurige. Deze zorgvuldig uitgewerkte relatie waarborgt continuïteit, kwaliteit en integriteit en vrijwaart de Stichting volledig van financiële risico's. En dat is een prettig gegeven, voor de Stichting en voor haar deelnemers. Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

De beleidslijnen en de activiteiten van de Stichting Adviescentrum Metaal worden in nauw overleg met haar Raad van Advies uitgezet en uitgevoerd. Deze Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers uit de metaalbranche. De Raad van Advies heeft tot taak te adviseren over de initiatieven en activiteiten van de Stichting, deze te toetsen aan de statuten en toe te zien op de kwaliteit van de uitvoering.

 

 

 

© 2017, Stichting Adviescentrum Metaal